Về việc sử dụng

Mục lục Tải PDF
Về việc sử dụng cuốn sách này 日本語 English Português 中文

1. Sự kiện – Sinh hoạt trường học

Mục lục Tải PDF
Những thông báo quan trọng tại trường English Português 中文
Thông báo thu tiền English Português 中文
Thông báo thăm gia đình English Português 中文
Thông báo trao đổi cá nhân English Português 中文
Học tập và dã ngoại của trường English Português 中文
Thông báo về học qua chương trình du lịch hoặc qua đêm English Português 中文
Thông báo sự kiện English Português 中文
Thông báo hoạt động câu lạc bộ English Português 中文
Thăm dò nguyện vọng về việc học lên English Português 中文

2. An toàn – Sức khỏe

Mục lục Tải PDF
Phiếu thăm dò trước khi dạy bơi English Português 中文
Thẻ quan sát sức khỏe khi bơi English Português 中文
Chẩn đoán sức khỏe định kỳ English Português 中文
Thông báo về chẩn đoán và kết quả chẩn đoán sức khỏe English Português 中文
Thông báo về tiêm phòng English Português 中文
Thông báo về kiểm tra nước tiểu English Português 中文
Thông báo về kiểm tra ký sinh trùng English Português 中文
Thông báo về kiểm tra điện tâm đồ English Português 中文
Thông báo về kiểm tra bệnh ở người lớn và con trẻ (kiểm tra máu) English Português 中文

3. Từ ngữ hay sử dụng tại trường học

Mục lục Tải PDF
Lần đầu gặp gỡ English Português 中文
Từ ngữ liên quan tới liên lạc English Português 中文
Từ ngữ lên quan đến sự kiện English Português 中文
Từ ngữ liên quan đến thời khóa biểu English Português 中文
Ngày nghỉ English Português 中文

4. Phiếu điều tra

Mục lục PDFダウンロード
Phiếu điều tra tại nhà English Português 中文
Phiếu câu hỏi kiểm tra sức khỏe bệnh lao English Português 中文
Phiếu câu hỏi kiểm tra sức khỏe bệnh lao (dùng cho trẻ lớp 1) English Português 中文
Phiếu khám sơ bộ tiêm phòng English Português 中文
Phiếu kiểm tra sức khỏe English Português 中文

Get Adobe ReaderPDFファイルの閲覧や印刷には Adobe® Reader™(無償)が必要です。
お持ちでない場合はこちらのバナーをクリックして入手ください。