Skip to the body

Shimane International Center  (Shimane Foreign Residents Support Center / Shimane International Training Center)

Konsultasyon sa mga eksperto para sa buwan ng Hulyo

Lokasyon ng page: Home

Abiso

Impormasyon sa disaster o kalamidad

RSS

Konsultasyon sa iba’t-ibang wika "Go-en Shimane"
Facebook

Pabalik sa itaas