– Upang mapabuti ang pang-unawa ng mga magulang –

Tungkol sa pagamit ng aklat

Index Pag-download ng PDF
Tungkol sa pagamit ng aklat 日本語 English Português 中文

1. Buhay paaralan / Mga event

Index Pag-download ng PDF
Notipikasyon sa mga bagay na kakailanganin sa paaralan English Português 中文
Notipikasyon sa paniningil ng bayad English Português 中文
Notipikasyon sa Pagbibisita sa mga Tahanan English Português 中文
Notipikasyon sa Pang indibidwal na Konperensiya English Português 中文
Notipikasyon ng fileld trip / excursion English Português 中文
Notipikasyon sa school trip / pag-aaral habang nag accomodation English Português 中文
Notipikasyon ng event English Português 中文
Notipikasyon ng aktibidad ng club (grupo) English Português 中文
Survey sa gustong kuhaning kurso o Karera English Português 中文

2. Pangkalusugan at Pangkaligtasan

Index Pag-download ng PDF
Survey sa pagtuturo sa paglangoy English Português 中文
Kard sa pag-oobserba ng kalusugan para sa pagtuturo ng langoy English Português 中文
Kinaugaliang eksaminasyon ng kalusugan English Português 中文
Eksaminasyon ng kalusugan / Resulta ng eksaminasyon ng kalusugan English Português 中文
Notipikasyon ng pagbabakuna English Português 中文
Notipikasyon sa pagsusuri ng Ihi English Português 中文
Notipikasyon sa eksaminasyon ng parasites (bulate sa tyan) English Português 中文
Notipikasyon upang alamin ang lagay ng puso, tunog o tibok nito. English Português 中文
Notipikasyon sa pagsusuri ng Dugo (blood fat o anemia) English Português 中文

3. Madalas gamiting mga salita sa paaralan

Index Pag-download ng PDF
First meeting / Unang pagpupulong sa eskwela English Português 中文
Mga ginagamit na salita sa pakikipag unayan o komunikasyon English Português 中文
Mga ginagamit sa salita sa mga event o pangyayari English Português 中文
Mga pang araw-araw na ginagamit na salita English Português 中文
Mga Pambansang Pista Opisyal o Mga Araw ng Pahinga English Português 中文

4. Palatanungan o Kuwestiyonaryo

Index Pag-download ng PDF
Pag susuri ng katayuan ng pamilya (home background) English Português 中文
Katanungan tungkol sa Tuberculosis English Português 中文
Katanungan tungkol sa Tuberculosis sa mga estudyante sa unang grado English Português 中文
Mga katanungan tungkol sa Bakuna English Português 中文
Mga katanungan tungkol sa kalusugan ng mga batang estudyante English Português 中文

Get Adobe ReaderKung bubuksan mo ang PDF file kailangan mong mag download ng Adobe® Reader™. Kung wala kang sistema i-click mo sa banner at kunin ang file.