Impormasyon sa disaster

Mga Impormasyon ng paghahanda sa disaster

Pagpapalitang Pagtawag Mensahe ayon sa disaster o kalamidad

Mobile Phone Internet Para sa Disaster Message Board Service