Impormasyon sa disaster

※ Ang pag-salin sa maraming wika ay batay sa google.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

iPhone: https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

Mga Impormasyon ng paghahanda sa disaster

Mga kapaki-pakinabang na pagpapadala ng mensahe kung sakaling may nangyaring disaster o kalamidad)

Pagpapalitang Pagtawag Mensahe ayon sa disaster o kalamidad

Mobile Phone Internet Para sa Disaster Message Board Service

Person Finder

https://www.google.org/personfinder/japan

Maaari mong suriin ang iyong kaligtasan at irehistro ang iyong impormasyon sa kaligtasan.

Mga kapaki-pakinabang na application

  • NICT: Voice Tra Multilingual Speech Translation Application

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.nict.voicetra

iPhone: https://itunes.apple.com/jp/app/id581137577?mt=8