Q: Gusto kong malaman kung paano ang pagtapon ng mga di nasusunog na basura (pati bisikleta), mataas kaya ang halaga ng babayaran ko?
A:

Depende sa distrito ng lugar kung saan ka nakatira. Pakitanong ang mga detalye sa administratibo ng institusyon nito.

Q: Gusto kong kumuha ng private Japanese lesson, maaari bang ipakilala mo sa akin ang guro?
A:

Magtatanong ako sa volunteer ng SIC’s Japanese language tungkol dito. Pakisabi lang sa akin kung anong available na araw ang gusto mo?

Q: Gusto kong mag-aral ng wikan Hapon.
A:

Ipapakilala ko sa’yo ang mga grupong nag tuturo ng wikang Hapon, pagkatapos ay dumiretso ka sa kanila.

Q: Marunong akong tumugtog ng biyolin "Erhu" (musical instrument/chinese violin), paki turo sa akin kung saan ako maaaring mag-perform nito.
A:

Ang SIC ay mayroong system of volunteer for introducing multiculture. Maari kang mag aplay o mag pa reserb dito.

Q: Ang mga overseas high school student ay bibisita sa aming eskuwelahan, maaari bang pakituro sa akin ang pag-aayos ng pambansang bandila sa lugar ng pag mimitingan?
A:

Ayon sa protocol (international courtesy), ang foreign flag ay dapat nasa kaliwa at ang Japanese national flag ay dapat nasa kanan.

Q: Gusto kong matuto ng flower arrangement, pero saan ko matatagpuan ang eskuwelahan para makapasok dito?
A:

Maaring mayroong mga eskuwela sa local public halls para dito kung saan malapit sa iyong tirahan.

Paki-check mo muna ang lugar sa “Shimane Manabi” at itanong ang mga detalye (tungkol sa lugar)

Q: Wala akong sasakyan, pero gusto kong malaman kung paano makarating sa Tamatsukuri hot spring.
A:

Mayroong dalawang daan na pwede kang sumakay, sa ruta ng bus o sa JR (train) mula sa Matsue Station. Kung sasakay ng bus ay aabutin ng 30 minuto, kung sa sasakay ng JR”Kudari” (train) ay aabutin ng 10 minuto papunta sa “Tamatsukuri Onsen”.