Japanese Language Volunteer Group "Ichi-ni-san"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Kouno
Tel: 0855-28-2744
E-mail:kazu-mitu@iwamicatv.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 500 yen/ 6 na buwan
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 500 yen/ bawat taon
Lugar Hamada City Central Library
(3748-1 Kurokawa-cho, Hamada-shi)
Oras ng mga Klase Linggo: 10:00-11:30
Walang klase sa buong buwan ng Agosto

Japanese Language Volunteer Group "Marine Talk Group"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Nogami
Tel: 0855-22-4597
Fax: 0855-22-4597
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 100yen/ bawat buwan
Bayad sa pagmimiyembro ng boluntaryo 1,500 yen/ bawat taon
Lugar Hamada Comunity Center
(6-1 Tono-machi, Hamada-shi)

Hamada City Health Promotion Center Smile
(277-6 Matsubara cho Hamada-shi)

*Kahit alin sa dalawang lugar
Oras ng mga Klase Linggo: 13:30-15:00