Nihongo Borantiya circle "Ichi-ni-san"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Yokota
Tel: 0855-26-1579
E-mail:tateyoko@m3.dion.ne.jp
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 500 yen/ bawat taon
Lugar Hamada City Central Library
(3748-1 Kurokawa-cho, Hamada-shi)
Oras ng mga Klase Linggo: 10:00am - 11:30am
Walang klase sa buong buwan ng Agosto

Nihongo Borantiya Group "Marine Talk Group"

Para sa mga nag-aaplay o karagdagang impormasyon Nogami
Tel: 0855-22-4597
Fax: 0855-22-4597
Bayad sa pagmimyembro ng estudyante 200yen/ bawat buwan
Lugar Hamada Machi tsukuri Center
(6-1 Tono-machi, Hamada-shi)

Oras ng mga Klase Linggo: 1:30pm - 3:00pm