Mga pang emergency na numero

Magpatulong sa katabi na marunong mag salita ng wikang hapon, kung hindi marunong mag salita ng wikang hapon.

  • Fire / Ambulance 119
  • Krimen / Aksidente 110
  • Krimen sa dagat / Aksidente 118

Mensahe sa panahon ng kalamidad, idayal ang “171”

Kapag may nangyaring diasater tulad ng lindol, magagamit ang telepono upang kumpirmahin ang kaligtasan ng mga apektadong lugar. Ang pag gamit ng kung ano-anong serbisyo ay ipapaalam sa TV at radio.

“Pang kalamidad na mensahe” “Serbisyo ng paghahatid ng mensahe”

Kapag may nangyari lindol at kalamidad. Ang Cellphone at PHS (willcom) ay maaaring gamitin. Ang serbisyo ng bawat opisina ng telepono ay maaaring gamitin.

Paghahanda sa panahon ng disaster o kalamidad

Mga dapat dalhin sa panahon ng kagipitan (flashlight, radio, pagkaing pang emergency, inumin, mga iniinom na gamot).

Depende sa lugar na inyong tinitirahan ang kanlungan ay naiiba, kaya tiyakin ang mga evacuation center o kanlungan na malapit sa inyong lugar.

Kapag nawala ang pasaporte

(Cetificate ng pagkawala) humingi nito sa malapit na estasyon ng pulisiya. Pagkatapos nito ay iproseso at mag pa isyu muli sa embahada o kosulado ng sariling bansa.