Upang maiwasan ang mga problema sa residente sa lugar, at magkaroon ng tahimik at maayos na pamumuhay, ang SIC ay nagpapatupad ng Japanese language training para sa mga dayuhan ng teknikal na interns, upang matutunan ang teknolohiya. Ang programa ng pagsasanay o pag-aaral ng wikang hapon ay ibinabagay ayon sa pangangailangan ng pagtanggap ng mga kumpanya o organisasyon. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.