Đi đến văn bản bản của trang này

Quỹ lợi ích công cộng Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane  (Trung tâm giúp đỡ người nước ngoài tỉnh Shimane / Tòa nhà huấn luyện quốc tế tỉnh Shimane)

Bài báo nổi bật

  • Khóa học tiếng Nhật SIC
  • Sân khấu đa văn hóa
  • Tonari de Nihongo
  • Thông tin liên quan đến tỉnh hỉnh truyền nhiễm virus corona

Vị trí trang này: Trang chủ

Tư vấn đa ngôn ngữ Go-en Shimane
Facebook

Quay về đầu trang