Đi đến văn bản bản của trang này

Quỹ lợi ích công cộng Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane  (Trung tâm giúp đỡ người nước ngoài tỉnh Shimane / Tòa nhà huấn luyện quốc tế tỉnh Shimane)

Về việc tổ chức tư vấn với nhà chuyên môn (tháng 3)

Vị trí trang này: Trang chủ

Thông báo

Thông tin khi xảy ra thảm họa

RSS

Tư vấn đa ngôn ngữ Go-en Shimane
Facebook

Quay về đầu trang