Đi đến văn bản bản của trang này

Quỹ lợi ích công cộng Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane  (Trung tâm giúp đỡ người nước ngoài tỉnh Shimane / Tòa nhà huấn luyện quốc tế tỉnh Shimane)

Bài báo nổi bật

  • !Khóa đào tạo phòng chống thiên tai dành cho cư dân người nước ngoài (Izumo)
  • Thông tin liên quan đến tỉnh hỉnh truyền nhiễm virus corona

Vị trí trang này: Trang chủ

Thông báo

Thông tin khi xảy ra thảm họa

RSS

Tư vấn đa ngôn ngữ Go-en Shimane
Facebook

Quay về đầu trang