Đi đến văn bản bản của trang này

Quỹ lợi ích công cộng Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane  (Trung tâm giúp đỡ người nước ngoài tỉnh Shimane / Tòa nhà huấn luyện quốc tế tỉnh Shimane)

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phối hợp như một ngôi đền, mà bạn có thể dễ dàng ghé thăm với sự an tâm tốt nhất cho cư dân nước ngoài.

Hiển thị ảnh có trong bài viết dưới dạng trình chiếu.

 Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa Shimane – ONE STOP
Vịnh Hạ Long
  • Lựa chọn ‘ Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa Shimane – ONE STOP’
  • Lựa chọn ‘Vịnh Hạ Long’
  • Lựa chọn ‘’
  • Lựa chọn ‘’

Dừng tạm thời Chạy

Vị trí trang này: Trang chủ

Thông báo

Thông tin khi xảy ra thảm họa

RSS

Quay về đầu trang