Chúng tôi đăng tải những thông tin về các lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shimane. Dữ liệu của các lớp học tiếng Nhật được tạo ra dựa theo những thông tin nhận được từ các lớp học.