Bạn có thể học tiếng Nhật theo hình thức một đối một theo mục đích mà bạn muốn học. Hoặc bạn cũng có thể học tại các lớp học tiếng Nhật được tổ chức bởi các tổ chức tình nguyện trong tỉnh.

Số người đăng ký: 98 người (dữ liệu cuối tháng 3 năm 2002)

Danh sách lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shimane