Để cho cư dân người nước ngoài an tâm sinh sống, chúng tôi tiếp nhận cung cấp những thông tin bao quát  thông tin cuộc sống hoặc những tư vấn trao đổi. Hãy liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại hoặc tới trực tiếp.

Tư vấn miễn phí-Bảo mật thông tin