Liên hệ khẩn cấp

Khi bạn không hiểu hướng dẫn tiếng Nhật, hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
  • Hỏa hoạn – Cấp cứu  119
  • Sự cố – Tai nạn   110
  • Sự cố – Tai nạn biển  118

Dịch vụ điện thoại để lại lời nhắn khi thảm họa 171

Khi các thảm họa như động đất xảy ra, thì có thể sử dụng dịch vụ này trong trường hợp “Điện thoại xác nhận an toàn” tăng nhanh. Cách sử dụng hay thời gian bắt đầu dịch vụ sẽ được thông báo trên truyền hình, đài phất thanh, trang chủ của NTT, …

Dịch vụ điện thoại để lại lời nhắn khi thảm họa – Dịch vụ gửi tin nhắn thoại

Khi các thảm họa như động đất xảy ra, thì có thể sử dụng dịch vụ này trong trường hợp “Điện thoại xác nhận an toàn” tăng nhanh. Cách sử dụng hay thời gian bắt đầu dịch vụ sẽ được thông báo trên truyền hình, đài phất thanh, trang chủ của NTT, …

Chuẩn bị cho thảm họa

Hãy chuẩn bị trước những đồ dùng khi khẩn cấp như đèn pin, đài, đồ ăn, thức uống, thuốc thường sử dụng, …

Những nơi lánh nạn là nơi đã được chỉ định gần nơi bạn sống hãy kiểm tra lại.

Nếu làm mất Hộ chiếu

Hãy tới sở cảnh sát gần nhất để nhận “Giấy chứng minh thông báo làm mất đồ”. Sau đó, hãy làm thủ tục xin cấp lại tại đại sứ quán hay lãnh sự quán của quốc gia bạn.

Trang chủ các Đại sứ quán tại Nhật Bản – Bộ ngoại giao