Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật TOMOGAKI (Masuda)

Địa chỉ liên hệ Ohtani
Tel: 0856-22-7269
Fax: 0856-22-7269
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường Trung tâm nhân quyền thành phố Hamada
益田市人権センター(益田市須子町3-1)
Hamadashi jinken senta (Hamada shi, Suko cho, 3-1)
Thời gian Chủ Nhật 9:30~11:30

Câu lạc bộ tiếng Nhật KODAMA (thành phố Ōda)

Địa chỉ liên hệ Hirata
Tel: 090-5374-1275
E-mail: hirata68@crocus.ocn.ne.jp
Phí tham gia lớp học 1000 yên/1 năm
Hội trường Hội quán Hureai Ōda
大田ふれあい会館(大田市大田町大田イ121-1)
Ōda hureai kaikan (Ōda shi, Ōda cho, Ōda i 121-1)
Thời gian Thứ 7 : 10:00~12:00 (tuần 1, dành cho người lớn)
Chủ nhật : 10:00~12:00
Thứ 7 : 10:00~16:00 (tuần 2, dành cho trẻ em)

GOTO-ONE HEART (Thành phố Gotsu)

Địa chỉ liên hệ Santo
Tel: 090-4898-5301
E-mail: santo809jamaica@gmail.com
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường パレットごうつ(江津市江津町1518-1)
Paretto goutsu (gotsu shi, gotsu cho, 1518-1)
Thời gian Chủ Nhật 10:00~12:00

Câu lạc bộ Kotonoha HaroHaro (thị trấn Misato)

Địa chỉ liên hệ Nishihara
TEl: 090-8243-4253
Phí tham gia lớp học 100 yên/1 buổi
Hội trường 浄土寺(邑智郡美郷町粕渕354)
Joudoji (Oochi gun, misato cho, kasubuchi, 354
Thời gian Thứ 2 19:30~21:00