Chế độ giáo dục của Nhật Bản

Chế độ giáo dục của Nhật Bản về cơ bản là 6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học (đại học ngắn hạn là 2 năm). Trước khi vào cấp 1 sẽ có nhà trẻ mẫu giáo.

Tiểu học (6~12 tuổi) và trung học cơ sở (12~15 tuổi) là nghĩa vụ giáo dục bắt buộc. Trong nghĩa vụ giáo dục bắt buộc không được vượt cấp hay lưu ban. Năm học được bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau.

Giáo dục của Nhật Bản (tiếng Việt)

Thủ tục nhập học và việc học

Trường hợp là trường công lập thì hãy thông báo nguyện vọng của con trẻ tới Ủy ban giáo dục hay Ủy ban thành phố. Trường tư lập thì sẽ tiến hành tại trường đó.

Sách hướng dẫn đi học dành cho học sinh nhi đồng ngoại quốc (tiếng Nhật-tiếng Anh)

Ở Trung tâm quốc tế Shimane cũng có những chế độ hỗ trợ như lớp học tiếng Nhật cho học sinh ngoại quốc.

Về “Người hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em-Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane”

Chế độ hỗ trợ đi học và phí tổn

Sách giáo khoa, học phí của trường công lập cấp 1 và cấp 2 là miễn phí. Những phí như dụng cụ học tập, du lịch học hỏi, tiền ăn sẽ phải đóng.

Nếu có những lí do về kinh tế thì có thể sử dụng “Chế độ hỗ trợ đi học”. Hãy trao đổi với nhà trường hoặc Ủy ban giáo dục. Ở trường tư lập cũng có thể nhận được hỗ trợ.

Sự kiện của nhà trường

Có nhiều sự kiện sẽ được tổ chức như: “Thăm gia đình” -Giáo viên chủ nhiệm sẽ đến thăm gia đình, cùng xem và nói chuyện về tình hình con trẻ ở trường và ở nhà, “Thăm quan lớp học” -người bảo hộ con trẻ sẽ đến thăm lớp học và xem quang cảnh buổi học. Ngoài ra, còn có tiết học hồ bơi giáo dục thể chất vào mùa hè.

Giáo dục tiếng Nhật

Có các lớp học tiếng Nhật được tổ chức bởi các tình nguyện viên các vùng.

Danh sách lớp học tiếng Nhật