Tiền thuế

Người đang sống tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài, nếu có thu nhập nhất định sẽ phải đóng thuế.

Người đang làm việc như tại công ty thì sẽ bị tự động trừ tiền thuế từ lương hàng tháng. Những người còn lại sẽ phải làm thủ tục đóng thuế tại sở thuế và tiền thuế cư trú tại Ủy ban thành phố.

Trường hợp có người phụ thuộc ở mẫu quốc, vì có thể nhận được miễn giảm nên hãy làm khai báo xác nhận và nhận lại tiền thuế.

Tiền thuế (tiếng Việt)

Lương hưu

Tiền lương hưu do nhà nước cấp là một chế độ bảo hiểm xã hội dành cho khi về già, gặp khó khăn hay khi người thân mất sẽ được trợ cấp lương hưu, có thể nhận được sự đảm bảo cho các trường hợp vạn bất đắc dĩ như tuổi già, khó khăn thương tật hay tử vong.

Lương hưu có hai loại là “Lương hưu quốc dân” và “Bảo hiểm phúc lợi hưu trí”. Người đã đóng lương hưu trên 6 tháng tại Nhật thì sau khi gửi thông báo rời đi lên thành phố, nếu yêu cầu trong vòng 2 năm sau khi về nước thì sẽ được trả lại một phần tiền đã đóng. Trước khi về nước, hãy xác nhận với văn phòng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, còn có “chế độ miễn giảm lương hưu quốc dân” và “chế độ đóng sau dành cho học sinh”.Về nguyên tắc, cần phải thực hiện các thủ tục mỗi năm. Vui lòng kiểm tra tại quầy lương hưu.

Tính đến tháng 3 năm 2012, Nhật Bản đã ký hiệp định bảo hiểm xã hội với 14 quốc gia. Giữa Nhật Bản và các quốc gia này, “Đề phòng gánh nặng gấp đôi phí bảo hiểm” và “Tổng thời gian đăng ký lương hưu” có hiệu lực. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của Cơ quan Hưu trí Nhật Bản.

Lương hưu-Tiếng Việt

Cơ quan hưu trí Nhật Bản

Hiệp định bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận đóng thuế-Giấy chứng nhận thu nhập

Có trường hợp sẽ cần khi đăng kí ở nhà công hay gia hạn-chuyển tư cách lưu trú. Hãy làm đơn lên Ủy ban thành phố.