Có thể sử dụng cho: đào tạo tiếng Nhật, các hoạt động giao lưu quốc tế, chỗ ở…Các trang thiết bị cũng có thể sử dụng vào thứ 7 và chủ nhật.

Về đào tạo tiếng Nhật

Có thể tạo ra các chương trình đào tạo tiếng Nhật đáp ứng nguyện vọng của các công ty hay các đoàn thể tiếp nhận người ngoại quốc.

Các trang thiết bị và sức chứa

Các phòng đào tạo

 •  Phòng đào tạo số 1 – Nhà ăn: 20 người
 •  Phòng đào tạo số 2: 12 người
 •  Phòng đào tạo số 3: 12 người

Ký túc xá

 •  Phòng giường tầng hai người: 14 phòng (28 người)
 •  Phòng đơn: 1 phòng (1 người)

Về chi phí sử dụng

Phí đào tạo tiếng Nhật

 •  1 lớp 1 ngày: 21000 Yên (tối đa 6 người)
 •  Trường hợp 1 lớp trên 7 người thì so với giá tiền bên trên sẽ tăng 3000 Yên cho 1 người tăng lên.

Phí sử dụng ký túc xá

 •  Phòng 1 người 1 ngày: 2100 Yên
 •  Phòng 2 người 1 ngày: 1600 Yên

Phí sử dụng phòng đào tạo tiếng Nhật

 •  Phòng đào tạo số 1 kèm nhà ăn: 4 tiếng (nửa ngày) 5000 Yên
 •  Phòng đào tạo số 1, 2, 3: 4 tiếng (nửa ngày) 3000 Yên

Lưu ý: Trường hợp đoàn thể người dân sử dụng cho các hoạt động như hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế hay cộng sinh đa văn hóa thì có thể sẽ được miễn giảm phí sử dụng và phí đào tạo. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.