Để mở rộng vòng tròn giao lưu quốc tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động tình nguyện, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống đăng ký tình nguyện trao đổi quốc tế, tuyển dụng tình nguyện viên và giới thiệu các cơ hội hoạt động. Bạn muốn thử tìm ra bản thân mới và thế giới mới bằng hoạt động tình nguyện giao lưu quốc tế?

Các loại hoạt động tình nguyện

Tình nguyện viên ngôn ngữ

Người có thể dịch thuật và thông dịch ngoại ngữ.
Ví dụ: Thông dịch tại các sự kiện giao lưu quốc tế hoặc dịch thuật các tài liệu đơn giản hoặc các câu văn.

Tình nguyện viên cho người người ngoại quốc ở trọ

Người có thể tiếp nhận người ngoại quốc thăm nhà hoặc ở trọ.
(Thăm nhà thì chỉ giới hạn trong ngày và không có ở qua đêm)

Tình nguyện viên tiếng Nhật

Người có khả năng dạy tiếng Nhật cho người ngoại quốc.

Tình nguyện viên giới thiệu văn hóa

Người có thể giới thiệu về cuộc sống, đa dạng văn hóa của thế giới. Bao gồm cả văn hóa Nhật Bản. Ví dụ: Phái cử tới các lớp học văn hóa ngoại quốc tại các trường tiểu, trung học trong tỉnh hay giới thiệu văn hóa Nhật Bản tới người ngoại quốc.

Cách thức đăng kí

ĐÃ KẾT THÚC THỜI GIAN ĐĂNG KÍ.