Để mở rộng vòng tròn giao lưu quốc tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động tình nguyện, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống đăng ký tình nguyện trao đổi quốc tế, tuyển dụng tình nguyện viên và giới thiệu các cơ hội hoạt động. Bạn muốn thử tìm ra bản thân mới và thế giới mới bằng hoạt động tình nguyện giao lưu quốc tế?

Các loại hoạt động tình nguyện

Tình nguyện viên ngôn ngữ

Người có thể dịch thuật và thông dịch ngoại ngữ.
Ví dụ: Thông dịch tại các sự kiện giao lưu quốc tế hoặc dịch thuật các tài liệu đơn giản hoặc các câu văn.

Tình nguyện viên cho người người ngoại quốc ở trọ

Người có thể tiếp nhận người ngoại quốc thăm nhà hoặc ở trọ.
(Thăm nhà thì chỉ giới hạn trong ngày và không có ở qua đêm)

Tình nguyện viên tiếng Nhật

Người có khả năng dạy tiếng Nhật cho người ngoại quốc.

Tình nguyện viên giới thiệu văn hóa

Người có thể giới thiệu về cuộc sống, đa dạng văn hóa của thế giới. Bao gồm cả văn hóa Nhật Bản. Ví dụ: Phái cử tới các lớp học văn hóa ngoại quốc tại các trường tiểu, trung học trong tỉnh hay giới thiệu văn hóa Nhật Bản tới người ngoại quốc.

Phương thức đăng ký

Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng xác nhận nội dung của đề cương đăng ký, điền vào mẫu đơn đăng ký và gửi đến trung tâm của chúng tôi. Vui lòng yêu cầu mẫu đăng ký từ trung tâm của chúng tôi hoặc tải xuống từng mẫu đơn. Chúng tôi tiếp nhận FAX và E-mail.

Yêu cầu hoạt động

Đáp lại yêu cầu từ khách hàng, trung tâm sẽ yêu cầu tình nguyện viên giúp đỡ và chúng tôi sẽ giới thiệu khách hàng với những người phù hợp.Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu điều đó trong hoạt động của trung tâm chúng tôi.

Các hoạt động tình nguyện theo nguyên tắc không được trả tiền, nhưng tùy thuộc vào nội dung của yêu cầu, khách hàng có thể được yêu cầu thanh toán chi phí đi lại và quà đáp lễ.

Lưu ý

  • Về nội dung của yêu cầu, vui lòng quyết định sau khi đọc kỹ hướng dẫn.
  • Hãy tham gia vào các hoạt động được yêu cầu với sự chân thành và tích cực.
  • Vui lòng giữ bí mật ngay cả khi bạn biết thông tin liên quan đến quyền riêng tư của người khác trong khi tình nguyện.
  • Nếu bạn thay đổi chi tiết đăng ký như địa chỉ hoặc tên của bạn hoặc nếu bạn từ chối đăng ký do di dời, v.v., vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thành tích hoạt động năm 2018

  • Ngôn ngữ: 9
  • Thăm nhà – Ở trọ: 9
  • Tiếng Nhật: 0
  • Đa văn hóa: 0

Đơn đăng ký

Tải đơn đăng ký tại đây