Để các thực tập sinh kỹ năng học được kĩ thuật, tránh những rắc với người dân xung quanh và có cuộc sống suôn sẻ, chúng tôi mở lớp đào tạo tiếng Nhật ngắn hạn cho các bạn ngay sau khi đến Nhật. Chương trình đào tạo được tạo ra nhằm đáp lại nhu cầu của các đoàn thể hay các công ty tiếp nhận thực tập sinh, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi.