Thẻ lưu trú

Từ ngày 9/7/2012, chế độ quản lí lưu trú mới được bắt đầu. Chế độ đăng kí người nước ngoài đã bị xóa bỏ. Đối với người nước ngoài sinh sống trung bình hay lâu dài tại Nhật Bản sẽ được cấp “Thẻ lưu trú”.

Thông tin cuộc sống tiếng Việt-B Tư cách lưu trú mới

Bắt đầu chế độ quản lí lưu trú mới – Cục Quản lí xuất nhập cảnh

 

Giấy phép tái nhập cảnh tương đương

Người tái nhập cảnh trong vòng 1 năm từ ngày xuất cảnh thì cơ bản không cần thiết nhận giấy phép tái nhập cảnh. Khi xuất cảnh hãy viết vào cột biểu thị mong muốn “Giấy phép tái nhập cảnh tương đương” của thẻ  “SainyukokuyoED” (thẻ cần điền tại sân bay nếu sau đó bạn còn quay lại Nhật) .

 

Thủ tục cư trú

Những thủ tục thông báo thay đổi, xin thay đổi tư cách lưu trú hoặc xin gia hạn visa sẽ được làm tại Cục quản lí xuất nhập cảnh các vùng.

  • Cục quản lí xuất nhập cảnh Hiroshima (TEL: 082-221-4411)
  • Cục quản lí xuất nhập cảnh Hiroshima chi nhánh Matsue (TEL: 0852-21-3834)

Trung tâm thông tin tổng hợp về cư trú của người ngoại quốc ( TEL: 0570-013904) có thể giải đáp các vấn đề về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú…bằng nhiều thứ tiếng.

 

Thay đổi quốc tịch (nhập tịch)

Khi người nước ngoài muốn thay đổi thành quốc tịch Nhật Bản thì sẽ làm thủ tục đăng kí xin nhập tịch tại Cục pháp luật nơi bạn đang sống.

Hỏi đáp-Bộ luật pháp