Dùng cho khi xảy ra thảm họa, hãy cùng gia đình, bạn bè và những người xung quanh sử dụng “Dán Để Biết” và làm 1 bản đồ phòng trống thảm họa cho riêng bạn.

Thông tin chi tiết về “Dán Để Biết” hãy liên hệ tới Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane.

Bạn có thể tự làm cho mình bằng cách tải File dữ liệu PDF và sử dụng giấy in do thành phố bán.

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Tagalog

Tiếng Bồ Đào Nha

 

Cách sử dụng “Dán Để Biết”

Bước 1

Hãy chuẩn bị “Bản đồ phòng chống thảm họa”.

Cách 1: 
Nhận tại các Ủy ban trong thành phố
Cách 2:
Tải từ trang đính kèm “Bảng tóm tắt bản đồ phòng chống thảm họa các thành phố, phường xã” có ở bên dưới.
 ※Ngoài ra, có thể sử dụng bản đồ trên internet hay bản đồ du lịch,…

Bước 2

Hãy hãy dán miếng dán và làm cho riêng bạn một bản đồ.

  1. Miếng dán là những nơi có ích cho khi thảm họa, hãy xác nhận thông tin và dán vào bản đồ.
  2. Miếng dán hướng dẫn hãy viết thông tin cần thiết rồi dán vào bản đồ.

 

 

Bước 3

Hãy sử dụng bản đồ phòng chống thảm họa mà bạn đã làm và chuẩn bị cho thảm họa.

Ví dụ cách dùng:

Xác nhận cách đi tới nơi lánh nạn.

Dán vào nơi mà nhìn thấy rõ.

Cho vào túi đựng đồ khi khẩn cấp