Hằng năm, tại các khu vực trên toàn quốc, thường xuyên xảy ra các thảm họa tự nhiên như động đất, bão lũ, … Ngay tại tỉnh Shimane, cũng đang hứng chịu những thiệt hại lớn do bão, lũ lụt, động đất,…
Điều quan trọng là phải biết chuẩn bị trước cho thảm họa hay phải làm những gì để ứng phó trong khi xảy ra thảm họa.