Q: Có thể nhận người nước ngoài là phụ thuộc của người Nhật vào làm việc không?
A:

Phụ thuộc vào tư cách lưu trú của người đó. Nếu tư cách lưu trú là Người phụ thuộc của người Nhật, Người định trú, Người vĩnh trú, Người phụ thuộc của người vĩnh trú thì không có giới hạn thời gian làm việc. Xin vui lòng kiểm tra tai cột 就労制限の有無 ở mặt trước của thẻ cư trú.

Thông tin chi tiết vui lòng trao đổi với trung tâm Giải đáp thắc mắc tổng hợp về tư cách lưu trú của người ngoại quốc. (TEL: 082-502-6060 9:00~12:00, 13:00~16:00 tiếng Nhật, tiếng Trung)

Q: Tôi đang làm việc tại Nhật Bản, tiền lương chưa được trả. Trong pháp luật của Nhật Bản thì về vấn đề tiền lương được quyết định như thế nào? Nếu công ty phá sản thì tiền công chưa được trả sẽ thế nào?
A:

Đang chuẩn bị