Làm phiếu cư trú

Cư dân nước ngoài cũng là thành phần trong hệ thống đăng kí cư trú cơ bản, phiếu cư trú (sổ hộ khẩu) được làm tại các Ủy ban thành phố. Hộ gia đình được cấu thành từ người nước ngoài và người Nhật thì có thể nhận được phiếu cư trú mà có ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong gia đình.

Thông báo (Thay đổi) địa chỉ

Trường hợp thay đổi địa chỉ ví dụ như chuyển nhà thì chắc chắn phải làm đơn chuyển đến, chuyển đi hay chuyển chỗ ở.

Đơn chuyển đến: Hãy thông báo cho Ủy ban thành phố trong vòng 14 từ ngày chuyển đến.

Đơn chuyển chỗ ở: Hãy thông báo cho Ủy ban thành phố trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển địa chỉ.

Đơn chuyển đi: Trường hợp chuyển sang thành phố khác hoặc nước ngoài thì hãy thông báo cho Ủy ban thành phố. Có thể thông báo trước 14 ngày, trước ngày chuyển nhà.

 

Đăng kí con dấu

Có trường hợp phải thay chữ kí bằng con dấu. Con dấu đóng vào các loại giấy tờ quan trọng thì phải đăng kí với thành phố.

Con dấu

Thông báo kết hôn

Trường hợp kết hôn thì phải thông báo cho thành phố mà một trong hai người có địa chỉ. Thủ tục của Cục quản lí xuất nhập cảnh và của đại sứ quán hay lãnh sự quán cũng cần thiết.

Kết hôn của hai người nước ngoài thì hãy xác nhận với đại sứ quan hay Lãnh sự quán của cả hai.

Thông báo li hôn

Trường hợp hai bên cùng đồng ý ly hôn thì phải thông báo cho thành phố mà vợ hoặc chồng, một trong hai người có địa chỉ. Thủ tục của Cục quản lí xuất nhập cảnh và của đại sứ quán hay lãnh sự quán cũng cần thiết.

Kết hôn-Ly hôn