Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật Ichi-Ni-San

Địa chỉ liên hệ 横田(Yokota)
Tel: 0855-26-1579
E-mail: tateyoko@m3.dion.ne.jp
Phí tham gia lớp học 500 yên/12 tháng
Hội trường Tòa nhà thư viện trung tâm thành phố Hamada
浜田市立中央図書館(浜田市黒川町3748-1)
Hamada shiritsu chuo toshokan (Hamada shi,kurokawa cho, 3748-1)
Thời gian Chủ Nhật 10:00~11:30 (trừ tháng 8)

Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật Marintooku no kai

Địa chỉ liên hệ Tel: 0855-22-4597
Fax: 0855-22-4597
Phí tham gia lớp học 100 yên/1 tháng
Hội trường 浜田まちづくりセンター
(浜田殿町6-1)
Trung tâm phát triển thành phố
Thời gian Chủ Nhật 13:30~15:00