Video cung cấp thông tin cuộc sống dành cho cư dân nước ngoài sinh sống tại tỉnh Shimane.

Tập “Những quy định trong cuộc sống và phép lịch sự trong cư xử”

Tập “Học tiếng Nhật”

Tập “Thông tin hỗ trợ”