“Tôi muốn học tiếng Nhật nhưng mà…”

“Thủ tục kết hôn ngoại quốc gồm những gì?” …

Tại trung tâm quốc tế tỉnh Shimane, trả lời các tư vấn bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt), luôn sẵn sàng giúp đỡ cư dân người nước ngoài sao cho có thể sinh sống thoải mái tại Shimane, bằng việc thông qua các hoạt động như giới thiệu cơ quan chuyên môn, cung cấp các thông tin.

Tiếp nhận cả những tư vấn, trao đổi bằng tiếng Nhật hay cả những tư vấn trao đổi của người Nhật.