Giáo dục trẻ em ngoại quốc  (dành cho người có liên  quan đến giáo dục)

Hướng dẫn tiếp nhận học sinh ngoại quốc – Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

Là hướng dẫn đã tổng hợp các cách hỗ trợ học sinh nhi đồng ngoại quốc dành cho trường học và các Phòng, ban giáo dục.(tiếng Nhật)

Cẩm nang hướng dẫn đi học dành cho học sinh nhi đồng ngoại quốc

Đăng tải cẩm nang hướng dẫn như sinh hoạt trong nhà trường, thủ tục đăng ký đi học hay chế độ giáo dục của Nhật Bản…

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, tiếng Việt, tiêng Tagalog, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha

KASUTANETTO

Trang tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập cho học sinh – trẻ em có liên kết nước ngoài.

Chương trình trường học đa ngôn ngữ

Có thể tạo ra thời khóa biểu đa ngôn ngữ và tìm tài liệu đa ngôn ngữ của các tổ chức đoàn thể khác.

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Thái.

Sổ tay tiếp nhận học sinh trẻ em ngoại quốc tỉnh Yamagata