*Những người muốn học tiếng Nhật tại các cơ sở công cộng vui lòng tham khảo đường link dưới đây.

■SIC「danh sách lớp học tiếng Nhật」

https://www.sic-info.org/support/learn-japanese/japanese-class/

Khóa học tiếng Nhật viếng thăm SIC(hình thức lớp học tiếng Nhật tại địa phương)

・Công việc bận rộn

・Có con nhỏ, không có nhiều thời gian ra ngoài

・Lớp học tiếng Nhật xa nhà, không có phương tiện di chuyển

Đây là chương trình dành cho người ngoại quốc「mặc dù muốn học tiếng Nhật, nhưng không thể học tiếng Nhật」với các lí do ở trên.

Người muốn học tiếng Nhật

① Vui lòng đăng kí đến SIC

 • Một năm SIC tiếp nhận đăng kí 3 lần.
 • Chúng tôi sẽ thông báo lịch trình học tại trang chủ này bắt đầu từ tháng 4 năm 2020.
 • Khi đăng kí vui lòng cho chúng tôi biết 「khi nào bạn muốn học」và「học ở đâu」.

② SIC sẽ kết nối giữa người muốn học tiếng Nhật và tình nguyện viên, từ đó lớp học tiếng Nhật sẽ được bắt đầu.

Nội dung của khóa học

 • Đây là khóa học dành cho những người không giỏi tiếng Nhật.
 • Học ở mức độ cơ bản.
 • Luyện tập những cuộc hội thoại giao tiếp quan trọng trong cuộc sống thường ngày.
 • Khóa học sẽ được tổ chức 10 lần, 1 lần 90 phút.
 • Sẽ học tập tại cơ sở công cộng gần nhà hoặc ngay tại nhà của học viên (cơ sở công cộng, nhà văn hóa công cộng, trung tâm cộng đồng).
 • Chúng tôi sẽ sử dụng tài liệu gốc có tên gọi là「Isshoni Nihongo Shimaneken」. Các đề tài của khóa học là 「Giới thiệu về bản thân」「Gia đình 「Mua sắm「Bệnh viện」.
 • Khóa học miễn phí. 
 • Một khóa học có thể đăng kí 30 người.