Bảng biểu thị đa ngôn ngữ

 

 

Thông tin khi xảy ra thảm họa – Đa ngôn ngữ

 Hiệp hội chính quyền địa phương quốc tế (CLAIR) dịch các thuật ngữ được đăng tại các nhà tạm trú, vv bằng nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ việc cung cấp thông tin một cách suôn sẻ cho người nước ngoài trong trường hợp xảy ra thảm họa.
 Vào tháng 3 năm 2017, ngoài chức năng bảng hiển thị đa ngôn ngữ thông thường, hiển thị đa ngôn ngữ bằng 12 ngôn ngữ và tiếng Nhật đơn giản, thì bảng còn giới thiệu bảng chữ tượng hình, chức năng “danh sách đăng ký người tị nạn” phiên bản đa ngôn ngữ.Ngoài ra, có thể hoạt động trực tiếp trên web và phiên bản cải tiến đã được xuất bản trong một thiết kế dễ dàng cho mọi người sử dụng.