Có thể sử dụng để: đào tạo tiếng Nhật, các hoạt động giao lưu quốc tế, chỗ ở…Các trang thiết bị nghiên cứu cũng có thể sử dụng vào thứ 7 và chủ nhật.

Về việc nghiên cứu tiếng Nhật

Có thể tạo ra các chương trình đào tạo tiếng Nhật đáp ứng nguyện vọng của các công ty hay các đoàn thể tiếp nhận người ngoại quốc.

Các trang thiết bị và sức chứa

Cơ sở nghiên cứu

 •  Phòng đào tạo số 1 – Nhà ăn: 16 người
 •  Phòng đào tạo số 2: 8 người
 •  Phòng đào tạo số 3: 8 người

Do ảnh hưởng lan rộng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng loại mới do đó khi sử dụng xin vui lòng tuân thủ các điều kiện dưới đây (cập nhật mới nhất ngày 1/7/2021) :

 • Vui lòng thực hiện triệt để các đối sách phòng chống lan rộng bệnh truyền nhiễm như : [Không nói lớn tiếng], [Kiểm tra thân nhiệt], [Thường xuyên thay đổi không khí trong phòng], [Tránh tập trung đông người·tiếp xúc gần với người khác], [Thường xuyên rửa tay, các ngón tay].
 • Cho phép chúng tôi từ chối đối với những người có thể trạng không được tốt ví dụ như có biểu hiện sốt…
 • Những người có nguyện vọng sử dụng cơ sở của Trung tâm Quốc tế Shimane xin vui lòng lập danh sách họ tên của người sử dụng và thông tin liên lạc, xin vui lòng giữ danh sách này trong vòng 1 tháng
 • Xin vui lòng hợp tác với Cơ quan Y tế trong trường hợp phát sinh người nhiễm virus Corona

Về việc trọ lại tại cơ sở

 •  Phòng giường tầng hai người: 14 phòng (28 người)
 •  Phòng đơn: 1 phòng (1 người)

Để phòng ngừa lan rộng bệnh truyền nhiễm virus corona chủng loại mới hiện nay 1 phòng chỉ được phép ở 1 người.

Về chi phí sử dụng (đã bao gồm thuế)

Phí đào tạo tiếng Nhật

 •  1 lớp 1 ngày: 23,000 Yên (tối đa 6 người)
 •  Trường hợp 1 lớp trên 7 người thì sẽ tăng 3,300Yen đối với 1 người.

Phí sử dụng ký túc xá

 •  Phòng 1 người 1 ngày: 3,410 Yên
 •  Phòng 2 người 1 ngày: 2,860 Yên

Phí sử dụng phòng đào tạo tiếng Nhật

 •  Phòng đào  kết hợp nhà ăn : 4 tiếng (1/2 ngày) 5,500 Yên
 •  Phòng đào tạo số 1, 2, 3 : 4 tiếng (1/2 ngày) 3,300 Yên

Lưu ý: Trường hợp đoàn thể người dân sử dụng cho các hoạt động như hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế hay cộng sinh đa văn hóa thì có thể sẽ được miễn giảm phí sử dụng và phí đào tạo. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.