Tư vấn pháp luật miễn phí cho người ngoại quốc

Với sự hợp tác của hội luật sự tỉnh Shimane và Hoterasu bạn có hể trao đổi về các vấn đề pháp lí.Mọi thông tin trao đổi được giữ bí mật.Hãy thoái mái trao đổi với chúng tôi.

※ Vui lòng đặt hẹn trước

※ Trong trường hợp cần người thông dịch,hãy trao đổi khi đặt hẹn

tờ bướm

Địa điểm

 ( Dịch vụ công ) Trung tâm văn hóa Shimane – trụ sở chính
Số điện thoại : 070-3774-9329 ( Vui lòng đặt hẹn trước )
Nguyên tắc thứ 4 tuần thứ 3 mỗi tháng 13:30~15:30

Trao đổi về các vấn đề như

  • Tư cách lưu trú
  • Nhập tịch
  • Li hôn Kết hôn Quan hệ vợ chồng
  • Quan hệ huyết thông
  • Tai nạn giao thông
  • Vấn đề về tiêu dùng
  • Vấn đề liên quan đến lao động