Asahi Nihongo Hiroba

Địa chỉ liên hệ Irie
Tel: 0852-21-3432
Fax: 0852-21-3717
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Phí tham gia của tình nguyện viên Miễn phí
Hội trường 松江市朝日公民館(松江市東朝日町49)
Matsue shi asahi kominkan (Matsue shi,higashiasahi cho,49)
Thời gian Thứ 7 10:00~11:30
Trang chủ http://matsue-city-kouminkan.jp/asahi/

KAKEHASHI Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật

Địa chỉ liên hệ watanabe
Tel: 090-8360-0086
Fax: 0852-24-8540
E-mail: kamiunsai.62@sky.plala.or.jp
Phí tham gia lớp học 2000 yên/ 1 năm
Hội trường 松江市国際交流会館(松江市西川津町3405-5)
Matsue shi kokusai koryu kaikan (Matsue shi,nishikawatsu cho, 3405-5)
Thời gian Thứ 4 17:00~18:30
Thứ 7 10:00~11:30

Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật "Đan Đan"

Địa chỉ liên hệ Kato
Tel: 090-1016-1324
E-mail: kikyou921@kyf.biglobe.ne.jp
Không hỗ trợ dạy học các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Phí tham gia của tình nguyện viên 3000 yên/ 1 năm
Hội trường 松江市市民活動センター「STICビル」(松江市白潟本町43)
Matsueshi shiminkatsudo senta (tòa nhà STIC)
(Matsue shi, shiragata honmachi,43)
Thời gian Thứ 3 17:30~1900
Thứ 6 14:00~15:30

Lớp học tiếng Nhật Matsue Aria

Địa chỉ liên hệ Matsuda
E-mail: matsueria@yahoo.co.jp
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Hội trường 松江市市民活動センター「STICビル」(松江市白潟本町43)
Matsueshi shiminkatsudo senta (tòa nhà STIC)
(Matsue shi, shiragata honmachi,43)
Thời gian Thứ 7 10:00~11:30 (nghỉ tết hay phụ thuộc vào điều kiện của hội trường có thể nghỉ)
*Người có nguyện vọng tham gia hãy đăng kí qua mail hoặc đến trực tiếp để đăng kí.
Trang chủ http://matsueria.wix.com/matsueria-jsg