Tại trung tâm quốc tế tỉnh Shimane, nhằm gửi tới cư dân ngoại quốc nhiều thông tin hữu ích chúng tôi tổ chức gửi thư điện tử qua “Tạp chí thư điện tử đa ngôn ngữ”.

Khi xảy ra thảm họa lớn, chúng tôi sẽ gửi những thông tin đã đăng tải trên kênh sóng của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK) đơn vị thành phố Matsue tới những quý vị có liên quan tới khu vực đó.

Đăng ký và hủy đăng ký

Chú ý

  • Nếu bạn đang cài đặt “Tiếp nhận tên miền” vui lòng cài đặt để có thể nhận được mail từ sic-info.org. Trường hợp không cài đặt lại thì “Tạp chí thư điện tử” của Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane có thể bị phân phối dưới dạng “Tin rác”
  • Tên miền: sic-info.org
  • Trường hợp bạn thay đổi địa chỉ mail thì hãy “Hủy đăng ký” của mail cũ và “Đăng ký” lại bằng mail mới.