Tìm việc

Ở những nơi như “Giới thiệu việc làm miễn phí” hay “Hello work” (nơi tư vấn giới thiệu việc làm) đang giới thiệu việc làm hay tư vấn việc làm miễn phí. Có thể đi làm hay không thì có thể kiểm tra bằng thẻ Tư cách lưu trú.

Cục lao động tỉnh Shimane-Hướng dẫn của Hello work

Hợp đồng lao động

Khi xin việc, bạn nên kiểm tra điều kiện lao động như là những khoản vay hoặc thời gian lao động,…

Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Nhật Bản, Đạo luật Tiền lương Tối thiểu, Đạo luật Sức khỏe và An toàn Lao động và Đạo luật Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động áp dụng cho cả người nước ngoài. Nếu có vấn đề, xin vui lòng tham khảo Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động hoặc Văn phòng Tư vấn Lao động ngay lập tức.

 

Bảo hiểm lao động

Ở tất cả những nơi làm việc hay công ty đều phải tham gia bảo hiểm lao động. Bảo hiểm lao động gồm có bảo hiểm hỗ trợ lao động khi thảm họa, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hưu trí.

 

Khi gặp rắc rối

Những rắc rối, khó khăn như chậm trả lương hay đuổi việc không chính đáng thì ngay lập tức hãy trao đổi với HouTerasu (Trung tâm hỗ trợ pháp luật Nhật Bản), Văn phòng lao động của thành phố hay Văn phòng giám sát lao động gần nhất.

Lao động và Thực tâp kỹ năng-Tu nghiệp

Cục Lao động Shimane-Quầy trao đổi, hỗ trợ lao động tổng hợp

Trung tâm hỗ trợ pháp luật Nhật Bản-HouTerasu (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog)