Q: Người trong gia đình tới thăm theo visa người thân tới thăm có thể tham gia bảo hiểm y tế quốc dân không?
A:

Không thẻ tham gia bảo hiểm y tế quốc dân nhưng sẽ tham gia bảo hiểm tư nhân.

Q: Tôi muốn tham gia bảo hiểm quốc dân nhưng không biết tiếng Nhật. Tôi phải làm gì?
A:

Thủ tục sẽ làm tại Ủy ban các cấp. Khi làm thủ tục nếu lo lắng về ngôn ngữ thì có thể đăng ký tình nguyện viên thông dịch của SIC. TEL: 0852-31-5056

Q: Tôi muốn nhận giấy kiểm tra lương hưu nhưng không biết nhận ở đâu?
A:

Bạn hãy tới văn phòng bảo hiểm xã hội Matsue TEL: 0852-23-9452

Q: Con tôi đột nhiên không khỏe, tôi muốn đưa đi bệnh viện nhưng không hiểu ngôn ngữ. có thể phái cử thông dịch hay không?
A:

Có thể phái cử thông dịch của SIC.