Xem bằng bản đồ lớn (bản đồ google)

Từ nhà ga Hamada đi xe buýt theo hướng Đại học công lập (khoảng 14 phút)