Xem bằng bản đồ lớn (bản đồ google)

Từ nhà ga Hamada đi xe buýt theo hướng đại học công lập (khoảng 14 phút)