Hỗ trợ du học sinh

Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane cấp học bổng, để hỗ trợ du học sinh tư phí và cư xá cho các sinh có khó khăn trong vấn đề thuê nhà, đang học tại các trường như đại học trong tỉnh.