Thông tin liên quan đến SIC, giao lưu quốc tế và cộng sinh đa văn hóa được truyền tải qua tài khoản SNS chính thức.

Mong mọi người chia sẻ, thích và đăng kí theo dõi các bài viết cũng như trang.

Facebook

Instagram

YouTube

Chính sách truyền thông xã hội

Đường link : https://www.sic-info.org/vi/socialmediapolicy/

Ngoài ra, cho phép chúng tôi không phản hồi phần bình luận cá nhân.

Liên lạc trao đổi bằng mail hoặc điện thoại.