Trung tâm Quốc tế Shimane hiện tại đang phái cử thông dịch viên với nhiều bối cảnh khác nhau trong cuộc sống thường ngày (cơ quan hành chính, giáo dục, chăm sóc y tế, phúc lợi, các hoạt  động tư vấn khác, các hoạt động hiệp hội cộng đồng, v.v.) để người dân nước ngoài có yên tâm sinh sống tại tỉnh Shimane. Chúng tôi sẽ là cầu nói để truyền tải ngôn ngữ và sự khác biệt của các nền văn hóa nhằm giúp mọi ngừời có thể yên tâm khi giao tiếp.

Miễn phí sử dụng.

Những mục chú ý khi phái cử thông dịch

 • Chúng tôi sẽ không phái cử thông dịch trong trường hợp người yêu cầu không nộp Phiếu xác nhận hoặc không liên lạc được vào ngày thông dịch.
 • Nếu người cùng sống với người yêu cầu thông dịch, người được thông dịch có biểu hiện sốt, cảm (mệt mỏi), ho.v.v chúng tôi sẽ không phái cử thông dịch.
 • Trong vòng 14 ngày nếu người được thông dịch có dự định hoặc đã đi ra tỉnh ngoài, đã cùng ăn uống với người ở tỉnh ngoài hoặc có dự định ăn uống cùng với người ở tỉnh ngoài.v.v tùy thuộc vào tình hình truyền nhiễm có thể sẽ không thể phái cử thông dịch.

Liên quan đến đối ứng của tỉnh Shimane, xin vui lòng xem tại đường link dưới đây.

https://www.pref.shimane.lg.jp/emergency/gaikokujinnsienn/information_covid19.html

Cách thức đăng kí yêu cầu phái cử thông dịch viên tình nguyện

 1. Người yêu phái cử thông dịch vui lòng viết rõ nội dung cần thông dịch vào đơn đăng kí.
 2. Sau khi gửi thư đăng kí, bạn sẽ nhận được phản hồi từ địa chỉ mail tsuuyaku@sic-info.org, vui lòng xác nhận nội dung mail đã nhận được. Trong trường hợp không nhận được mail phản hồi, có nghĩa là bạn đã gửi nhầm địa chỉ mail, vui lòng xác nhận lại địa chỉ mail đã gửi. 
 3. Để phòng chống lây lan bệnh truyền nhiễm, SIC sẽ gửi đến người yêu cầu thông dịch Phiếu xác nhận. Phiếu xác nhận này dùng để xác nhận về tình trạng sức khỏe và lí lịch di chuyển của người yêu cầu.v.v. Xin vui lòng trả lời
 4. Sau khi nhận được Phiếu xác nhận chúng tôi sẽ cân nhắc phái cử thông dịch.

       Nếu phái cử chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch.

       Trong trường hợp không thể phái cử chúng tôi sẽ hướng dẫn thông dịch bằng điện thoại.

    5. Vào ngày thông dịch chúng tôi sẽ xác nhận thêm một lần nữa về tình trạng sức khỏe của người yêu cầu.

       Nếu không liên hệ được vào ngày hôm đó chúng tôi sẽ không phái cử thông dịch.

    6. Sau khi kết thúc hoạt động phái cử, xin vui lòng nộp báo cáo thông dịch. 

 Những điều chú ý khi yêu cầu phái cử thông dịch

 1. Đoàn thể Pháp nhân vì lợi ích cộng đồng Trung tâm Quốc tế Shimane và tình nguyện viên thông dịch sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến công việc thông dịch của tình nguyện viên và các vấn đề phát sinh.
 2. Chúng tôi chỉ có thể phái cử thông dịch nếu bạn gửi đơn đăng kí ít nhất trước 4 ngày của ngày cần yêu cầu phái cử thông dịch.
 3. Tình nguyện viên thông dịch sẽ không làm thủ tục thay và không phiên dịch.
 4. Không được yêu cầu thông dịch viên phán đoán thay, hoặc cho lời khuyên.
 5. Trong trường hợp mail của bạn có cài đặt chế độ không nhận mail rác, vui lòng cài đặt lại để có thể nhận được mail từ  địa chỉ mail「sic-info.org」
 6. Những thông tin của người đăng kí chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích phái cử tình nguyện viên thông dịch. Chúng tôi sẽ truyền tải đến tình nguyện viên thông dịch những thông tin cần thiết khi thông dịch.

Đơn đăng kí 

Đơn báo cáo sau khi hoàn thành (Người yêu cầu thông dịch)