Lần thông dịch này quý vị cảm thấy thế nào?
Quý vị hãy vui lòng báo cáo kết thúc về hoạt động thông dịch. Dựa vào báo cáo này, chúng tôi sẽ xác nhận thời gian hoạt động của thông dịch viên. Báo cáo này là bắt buộc. Nếu chúng tôi không nhận được báo cáo thì sau này sẽ có trường hợp từ chối yêu cầu thông dịch từ người đăng kí.
Hãy điền vào những hạng mục có dấu *.

  Trường hợp người viết báo cáo này không phải người đã nhờ thông dịch như là người quen hoặc là vợ(chồng) của người nhờ thì hãy ghi tên mình.

  Hãy viết số giao dịch của mail " Hoàn thành tiếp nhận yêu cầu tình nguyện viên thông dịch"

  Hãy ghi thời gian mà bạn và thông dịch viên đã xác nhận.
  Trường hợp chưa xác nhận thời gian thì hãy viết thời gian bạn chia tay thông dịch viên.

  : - :

  Đánh giá của bạn về hoạt động thông dịch lần này*
  Không tốt ⇔ Rất tốt

  Sau khi gửi tin, trung tâm sẽ gửi mail với chủ đề: “Xác nhận báo cáo kết thúc về hoạt động thông dịch của tình nguyện viên” đến địa chỉ E-mail mà bạn cung cấp.
  Trường hợp bạn đang để chế độ chặn thư rác thì hãy thay đổi phần cài đặt để có thể nhận E-mail từ “sic-info.org”.