Các mẫu đơn đăng ký và mẫu thông báo sử dụng các dịch vụ khác nhau của Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane được đăng. Mỗi kiểu được cung cấp dưới dạng “tệp định dạng Acrobat (PDF)”, “tệp định dạng Word (DOC)” hoặc “tệp định dạng Excel (XLS)”.

Thuê Quốc kỳ – Cờ để bàn – Trang phục truyền thống – Bản đồ

Quỹ quyên góp kết nối Shimane và thế giới

Tình nguyện viên thông dịch viên cộng đồng

Người chăm sóc trẻ em