Chúng tôi xin giới thiệu “Cẩm nang ứng phó thảm họa” bằng nhiều ngôn ngữ để chuẩn bị cho thảm họa. Vui lòng in ra nếu cần thiết.

Chúng ta không biết khi nào thảm họa xảy ra. Các bạn cũng có thể sẽ phải trải nghiệm những thảm họa mà các bạn chưa được trải nghiệm tại đất nước của các bạn. Chúng tôi khuyên các bạn nên sẵn sàng biết trước về thảm họa.

Cẩm nang ứng phó thảm họa đa ngôn ngữ (tái bản lần 3)

Cẩm nang ứng phó thảm họa dành cho cư dân ngoại quốc  ~ Hãy chuẩn bị cho thiên tai ~
 (các ngôn ngữ: tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog)
Phát hành, giám sát, biên tập: Ban Văn hóa Quốc tế tỉnh Shimane-Trung tâm Quốc tế tỉnh Shimane
Có thể xem được trên Sách điện tử.
Có thể xem được trên Sách điện tử.
Ngoài máy tính, bạn cũng có thể xem trên iphone hay Android

* Chú ý: Không được sử dụng sách này với mục đích thương mại.

Từ tháng 5/2021, thông tin tránh nạn đã được thay đổi. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tờ rơi dưới đây. Chỉ cần quét mã QR thông tin tránh nạn bằng các ngôn ngữ sẽ được hiện thị.

Thông tin tránh nạn

Thử làm! Miếng dán