Là những tình nguyện viên thông dịch tại rất nhiều những trường hợp khác nhau trong cuộc sống đời thường (như tại quầy hành chính, giáo dục, y tế, phúc lợi, các loại tư vấn, hay hoạt động tại các tổ chức tự trị…)

 Sau khi tham gia khóa đào tạo do Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane (quỹ công) chỉ định và người nộp đơn đăng ký nộp đơn đăng ký, họ sẽ được đăng ký thông qua một cuộc phỏng vấn đơn giản.

Những điều kiện cần khi đăng ký

  • Có thể hiểu mục đích của chương trình này và nhiệt huyết với hoạt động.
  • Có thể nói được trên hai thứ tiếng bao gồm cả tiếng Nhật
  • Trên 18 tuổi (trừ học sinh cấp 3), đang sống trong tỉnh hoặc vùng lân cận và có địa chỉ chỗ làm hay trường học.

Nội dung chương trình và nguyên tắc hoạt động