Bảo hiểm sức khỏe

Bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm cần thiết khi bị bệnh hoặc bị thương nhờ vào việc đóng tiền bảo hiểm nhất định.

Bảo hiểm sức khỏe chia ra 2 loại chủ yếu là: “Bảo hiểm nhân viên( shaho)” mà những người tham gia là nhân viên công ty, công chức viên, thuyền viên và “Bảo hiểm sức khỏe quốc dân( kokuho)” mà những người tham gia là tư nhân hoặc người không có công việc…

Bạn sẽ nhận được thẻ bảo hiểm khi tham gia. Trường hợp người bình thường tham gia nếu bản thân hay gia đình phải đi bệnh viện thì số tiền viên phí phải đóng là 30%. ( trường hợp như người già có thể khác)

Y tế

Chi phí cho y tế cao

Đối với trường hợp nằm viện 1 tháng mà số tiền thanh toán vượt qua số tiền phải trả theo quy định, bạn làm hãy làm đơn và nếu được chấp nhận thì sẽ được trả lại phần tiền đã vượt qua đó.

Gửi tới quý vị đang sử dụng chế độ y tế cao

Về chế độ y tế cao

Các loại cơ quan y tế

Có các loại cơ quan y tế sau: phòng chuẩn đoán-bệnh viện nhỏ-bệnh viện tư và bệnh viện tổng hợp.

Phòng chuẩn đoán,bệnh viện nhỏ, phòng khám tư: có quy mô nhỏ và chỉ có phòng khám. Trường hợp bị cảm cúm hay bị thương nhẹ, khi các triệu chứng bệnh còn nhẹ sẽ đến đây. Nơi tiếp nhận những tư vấn về sức khỏe.

Bệnh viện tổng hợp: có nhiều phòng chuẩn đoán, được trang bị các trang thiết bị, máy móc dành cho khám chữa bệnh. Trường hợp cần thiết như nhập viện, phẫu thuật hay các triệu trứng bệnh nguy hiểm sẽ đến đây.

Những cơ quan y tế có thể đáp ứng bằng tiếng nước ngoài

Có thể tìm kiếm các bệnh viện, phòng khám, nha khoa trong tỉnh Shimane mà có thể đáp ứng bằng tiếng nước ngoài.

Tìm kiếm từ chức năng y tế-Đa ngôn ngữ

Có thể tìm kiếm hiệu thuốc trong tỉnh Shimane có thể đáp ứng bằng tiếng nước ngoài.

Tìm kiếm từ chức năng tiệm thuốc

1.Chọn 「市町村」( thành phố, phường,xã), sau đó ấn 「次へ」(tếp theo)

2.Chọn ngôn ngữ trong mục 「対応することができる外国語」( Ngôn ngữ nước ngoài có thể đáp ứng), sau đó ấn nút 「検索」(tìm kiếm)

 Hệ thống chẩn đoán bệnh đa ngôn ngữ. M-Cube

Trước khi đi bệnh viện, bạn có thể tiến hành chẩn đoán một cách đơn giản trên internet từ nhà của bạn. Có phiên bản trên mạng và phiên bản dành cho điện thoại(Android,iOs)

Hệ thống chẩn đoán bệnh đa ngôn ngữ M-Cube

*Ngôn ngữ trên phiên bản trên mạng: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Nhật đơn giản.

*Ngôn ngữ trên phiên bản điện thoại  tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Triều Tiên, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Nhật đơn giản.

Phiếu chẩn đoán đa ngôn ngữ

Có thể tải về Phiếu chẩn đoán từng ngôn ngữ và từng khoa mục.

Phiếu chẩn đoán