Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane có chương trình cấp học bổng cho du học sinh tự túc, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong tỉnh Shimane. Người có nguyện vọng xin học bổng hãy tham khảo phần bên dưới và trao đổi với trường học. Học bổn này không thể đăng kí từ nước ngoài.

 

Tư cách dự tuyển

Đối tượng dự tuyển là những học sinh ( bao gồm học sinh Kosen năm 4 trở lên( bao gồm cả học sinh thuộc hệ Senkoka) các học sinh học đang học chuyên môn tại các trường dạy nghề) phù hợp với nhưng điều kiện sau.

  1. Người có tư cách lưu trú “ Du học” được ban hành bởi cục quản lí xuất nhập cảnh và Pháp nhận định tị nạn( Nghị định số 319 Chiêu Hòa năm 26).
  2. Người đang sống và học tập tại tỉnh Shimane, có thời gian du học trên 6 tháng và dự định du học trên 1 năm sau khi bắt đầu nhận học bổng.
  3. Người được công nhận là cần được trợ cấp kinh tế để có thể học tập, sinh hoạt và là người có phẩm chất đạo đức, thành tích học tập tốt.
  4. Người đang không nhận học bổng hoặc nhận trợ cấp tiền bạc tương tự
  5. Người chưa nhận học bổng này của Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane.

 

Thời gian nhận và số tiền

Cấp trong 1 năm, từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau, mỗi tháng 20000 yên.

Thời gian nhận hồ sơ

Sau khi bạn được trường tiến cử, trung tâm sẽ nhận hồ sơ từ tháng 4 đến tháng 5 hằng năm.

Kết quả

Dựa vào ý kiến của Ủy bạn chọn lọc học bổng du học sinh ngoại quốc của trung tâm, sẽ đưa ra quyết định vào tháng 6.