Tại tỉnh Shimane có các lớp học tiếng Nhật dành cho người ngoại quốc.

Ngoài ra Trung tâm Quốc tế Shimane có tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập tiếng Nhật như Khóa học tiếng Nhật Tonari de Nihongo.v.v

Tờ rơi giới thiệu thông tin học tiếng Nhật