Q: Tôi đang kết hôn quốc tế, nhung muốn ly hôn. Sau khi ly hôn tôi muốn về nước. Tôi muốn hỏi có phương pháp giải quyết nào về vấn đề kinh phí như là tiền bồi thường không?
A:

Về thủ tục ly hôn có thể sử dụng cá quầy tư vấn miễn phí của các nhân viên hành chính của Hội nhân viên hành chính tỉnh Shimane. Tư vấn miễn phí của nhân viên hành chính tổ chúc 1 tháng 1 lần tại SIC hoặc chi nhánh phía Tây (cần đăng ký). Cơ sở chính TEL: 0852-31-5056, chi nhánh phía Tây TEL: 0855-24-7456)

Vấn đề tiền bồi thường ly hôn thì có thể nói chuyện với Houterasu (TEL: 0570-078374)

Q: Tôi muốn ly hôn quốc tế. có thể nói chuyện ở đâu? Trường hợp không hiểu từ ngữ trong thủ tục thì có thể nhận thông dịch không?
A:

Về thủ tục ly hôn có thể sử dụng cá quầy tư vấn miễn phí của các nhân viên hành chính của Hội nhân viên hành chính tỉnh Shimane.

Tư vấn miễn phí của nhân viên hành chính tổ chúc 1 tháng 1 lần tại SIC hoặc chi nhánh phía Tây (cần đăng ký).

Nếu cần thiết thông dịch thì có thể phái cử thông dịch viên cộng đồng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cơ sở chính TEL: 0852-31-5056, chi nhánh phía Tây TEL: 0855-24-7456)