Thủ tục nhập cảnh-Lưu trú

Trung tâm thông tin tổng hợp về tại lưu trú của người ngoại quốc-Cục xuất nhập cảnh
TEL: 0570-013904
(IP, PHS, từ ngoại quốc: 03-5796-7112)
8:30~17:15 trừ Thứ 7, Chủ Nhật và Ngày Lễ
Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha

Những vấn đề liên quan đến phụ nữ-Những buồn phiền-Bạo hành gia đình

Trung tâm tư vấn phụ nữ
TEL: 0852-25-8071
Thứ 2~Thứ 6  (trừ ngày lễ) 8:30~17:00  Thứ 7, Chủ Nhật cũng có thể tư vấn trao đổi qua điện thoại
Tiếng Nhật
Trung tâm tư vấn phụ nữ văn phòng chi nhánh phía Tây (Phòng tư vấn phụ nữ Asuterasu)
TEL: 0854-84-5661
Thứ 2~Thứ 6  (trừ Ngày Lễ) 8:30~17:00
Tiếng Nhật
Ngoài ra, còn có thể nhận sự tư vấn từ các Sở tư vấn nhi đồng (Izumo, Hamada, Masuda, Oki).

Những tư vấn liên quan đến trẻ em-Ngược đãi trẻ em

Sở tư vấn nhi đồng trung ương
TEL: 0852-21-3168
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)  8:30~17:15
Tiếng Nhật
(Phòng tư vấn Oki)
TEL: 08512-2-9810
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)  8:30~17:15
Tiếng Nhật
Sở tư vấn nhi đồng Izumo
TEL: 0853-21-0007
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)  8:30~17:15
Tiếng Nhật
Sở tư vấn nhi đồng Hamada
TEL: 0855-28-3560
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)  8:30~17:15
Tiếng Nhật
Sở tư vấn nhi đồng Masuda
TEL: 0856-22-0083
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)  8:30~17:15
Tiếng Nhật

Bắt nạt

Ủy ban Giáo dục tỉnh Shimane (IJIME 110 BAN)
TEL: 0120-874-371 hoặc 0120-779-110
Thứ 2~Thứ 6   9:00~19:00 – Thứ 7, Chủ Nhật, Ngày Lễ 10:00~17:00
Tiếng Nhật

Những rắc mang tính pháp luật

Dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ HouTERASU
TEL: 0570-078377
Thứ 2~Thứ 6 (trừ Ngày Lễ)   9:00~17:00
(tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Trung)

Nhưng rắc rối liên quan đến lao động

Quầy tư vấn Lao động tổng hợp – Cục Lao động tỉnh Shimane
TEL: 0852-20-7009
Trừ Ngày Lễ   8:30~17:15
Tiếng Nhật
Quay số tư vấn dành cho lao động nước ngoài – Bộ Phúc lợi và Lao động
TEL:0570-001701 (tiếng Anh)
Thứ 2~thứ 6   10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
TEL:0570-001702(tiếng Trung
Thứ 2~thứ 6   10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
TEL:0570-001703(tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 2~thứ 6   10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
TEL:0570-001704(tiếng Tây Ban Nha
Thứ 2,3,5        10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
TEL:0570-001705(tiếng Tagalog
Thứ 3,4           10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
TEL:0570-001706  (tiếng Việt)
Thứ 4,6                10:00~15:00(12:00~13:00 thời gian nghỉ)
Có thể xem thời gian trả lời bằng các ngôn ngữ tại đây

Những muộn phiền trong cuộc sống

Đường dây nóng YORISOI
TEL: 0120-297-338
Thời gian trả lời có thể xem tại đây
Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nê-pan
Điện thoại Shimane Inochi
TEL: 0852-26-7575
Thứ 2~Thứ 6   9:00~22:00   9:00 Thứ 7 đến 22:00Chủ Nhật  (không ngày nghỉ)
Tiếng Nhật
Điện thoại Tokyo Ego Inochi
TEL: 03-5774-0992
Tất cả các ngày  9:00~23:00
Tiếng Anh
Điện thoại Yokohama Inochi – Tư vấn đa ngôn ngữ (LAL)
Điện thoại miễn phí: 0120-66-2477 (tiếng Tây Ban Nha)
TEL: 045-336-2477
Thứ 4  10:00~21:00, Thứ 6  19:00~21:00  Thứ 7 12:00~21:00
Điện thoại miễn phí: 0120-66-2488 Tiếng Bồ Đào Nha
TEL: 045-336-2488
Thứ 4  10:00~21:00 -Thứ 6 19:00~21:00 – Thứ 7  12:00~21:00

Phòng chống tội phạm-Tội phạm

Tư vấn người nước ngoài của Sở cảnh sát
TEL: 03-3503-8484
Thứ 2~Thứ 6   8:30~17:00  (trừ Thứ 7, Chủ Nhật và Ngày Lễ)
Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung  (những thứ tiếng khác hãy hẹn trước)
Trung tâm tư vấn cảnh sát
TEL:#9110
Trả lời 24/24 không có ngày nghỉ
Tiếng Nhật

Tư vấn, hỗ trợ liên quan đến y tế

Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA Kansai
TEL: 06-4395-0555
Thứ 2~Thứ 6   9:00~17:00
Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
Nếu là tiếng Trung hay tiếng Bồ Đào Nha thì hãy liên lạc trước hoặc xem tại đây.