Tư vấn đời sống tiêu dùng cho người nước nước ngoài

Với sự hợp tác của trung tâm người tiêu dùng tỉnh Shimane bạn có thể trao đổi liên quan đến đời sống sinh hoạt.

Mọi thông tin trao đổi được giữ bí mật.Hãy thoải mái trao đổi với chúng tôi. ( Chỉ có link bằng tiếng nhật )

Trung tâm Onestop hỗ trợ thông dịch để có thể trao đổi bằng 14 thứ tiếng.

Trao đổi về các vấn đề như

  • Hợp đồng dịch vụ được thông báo là miễn phí về máy móc
  • Những rắc rối liên quan đến việc mua xe hơi đã qua sử dụng
  • Bị yêu cầu thanh toán hóa đơn mà không nhớ rõ đã sử dụng

Địa điểm

(Dịch vụ công) Trung tâm văn hóa Shimane – Trụ sở chính
Số điện thoại :  070-3774-9329
Ngày thường 9:00~17:00 ( Trừ ngày lễ , ngày nghỉ tết )